Đưa tiêu chuẩn chất lượng mới vào cà phê xuất khẩu

Theo Vụ Xuất nhập khẩu - Bộ Thương mại, liên quan đến chất lượng cà phê xuất khẩu là việc áp dụng tiêu chuẩn cà phê xuất khẩu mới TCVN 4193. Nhiều doanh nghiệp chưa nắm rõ tiêu chuẩn cà phê mới này.

Read more: Đưa tiêu chuẩn chất lượng mới vào cà phê xuất khẩu

Monthly Vietnam's Pepper Export Performance from 2006 to 2010

Năm 2006 Việt Nam xuất khẩu được 116.670 tấn Hồ tiêu đạt kim ngạch 210 triệu USD. Năm 2007 xuất khẩu 82.904 tấn, kim ngạch thu về 270 triệu USD. Năm 2008 xuất khẩu 89.705 tấn, kim ngạch đạt 309 triệu USD. Năm 2009, xuất khẩu tăng 12,7% về lượng và 49,7% về trị giá. Lượng xuất khẩu năm 2009 đạt 134.642, trị giá đạt 348 triệu USD.

Read more: Monthly Vietnam's Pepper Export Performance from 2006 to 2010

An Overview of Vietnam Pepper

Cho đến nay, không ai trong giới kinh doanh gia vị và nông sản trên khắp thế giới không biết đến Hồ tiêu Việt Nam. Người ta biết đến Hồ tiêu Việt Nam như là một nhà sản xuất và xuất khẩu số 1 thế giới. Người ta biết đến Hồ tiêu Việt Nam như là một ngành hàng uy tín và chất lượng. Hơn thế nữa, Hồ tiêu Việt Nam còn là một thị trường đầy tiềm năng và triển vọng.

Read more: An Overview of Vietnam Pepper