Mục tiêu

-   Mở rộng thêm nhiều mặt hàng nông sản.

-   Mở rộng nguồn vốn từ nguồn tài trợ trong nước và quốc tế.

-   Nâng cao năng suất sản xuất

-   Duy trì giá bán cạnh tranh

-   Tìm kiếm cơ hội kinh doanh ở các mặt hàng nông sản khác.

-   Thiết lập quan hệ kinh doanh với khách hàng có sự tín nhiệm cao

-   Tổ chức các khóa đào tạo về quản lý và tiếp thị để nâng cao kiến thức và kỹ năng  cho nhân viên.