Chương trình thực hiện hỗ trợ cạnh tranh nông nghiệp cho các hộ nông dân xã Ia Phìn, huyện Chư Prông, Gia Lai

Công ty TNHH Vĩnh Hiệp đang thực hiện chương trình hỗ trợ canh tranh nông nghiệp cho nông dân sản xuất nghèo tại xã Ia Phìn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

Đây là sự hỗ trợ của nước ngoài phối hợp với Bộ, Sở và Công ty TNHH Vĩnh Hiệp.

Tổng số có 100 hộ nông dân tham gia vào Liên minh sản xuất trong đó có 20% là dân tộc Thái. Diện tích thực hiện là 158 ha. Toàn bộ diện tích đã được đăng ký quyền sở hữu.

Mục tiêu của chương trình: Hỗ trợ đầu tư sân phơi, chế biến phân hữu cơ từ vỏ cà phê, mua máy bơm tưới nước cho nông dân.