The Subsidized Investment's Signing Ceremony for Chuprong's Substantial Production Program between Vinh Hiep Co., Ltd and UTZ certified Chuprong's Coffee Production Corporation

Liên minh sản xuất cà phê bền vững Chưprông nhằm tăng cường thế mạnh của các hộ nông dân trồng cà phê thông qua liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp tạo vùng nguyên liệu cà phê ổn định

tăng năng suất, chất lượng, tăng khả năng cạnh tranh với việc từng bước xây dựng thương hiệu cho vùng cà phê theo tiêu chuẩn Utz đầu tiên tại tỉnh Gia Lai, góp phần ngày càng mở rộng vùng sản xuất cà phê bên vững và cải thiện môi trường sinh thái.