Targets for Substantial Coffee Development until 2020

Trong những năm qua, việc phát triển của cây cà phê khá bấp bênh, phụ thuộc khá lớn vào thị trường thế giới dẫn đến người trồng cà phê luôn thua lỗ trong khi các doanh nghiệp kinh doanh cà phê thì luôn gánh chịu nhiều rủi ro lớn, có khi dẫn đến phá sản.

Xem tiếp...