Công ty TNHH Vĩnh Hiệp đón và làm việc cùng ban quản lý dự án nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Chiều ngày 11/11 tại Công ty TNHH Vĩnh Hiệp, Ban quản lý các dự án nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có buổi làm việc với các đơn vị, sở ban ngành và HTX để chuẩn bị cho việc triển khai kết cấu hạ tầng hỗ trợ HTX phát triển vùng nguyên liệu cà phê của đề án. 
 
Dự án triển khai tại 4 địa bàn (Đăk Đoa, Đức Cơ, Chư Prông, Chư Păh) và 6 HTX, đây là những hợp tác xã đang thực hiện liên kết sản xuất cà phê chất lượng cao với Công ty TNHH Vĩnh Hiệp đảm bảo các tiêu chuẩn cà phê xuất khẩu. Tại 4 địa bàn trên dự án sẽ đầu tư 12km đường giao thông phục vụ sản xuất nông nghiệp, ngoài ra sẽ đầu tư 3 silo nguyên liệu để bảo quản cà phê chất lượng cao với quy mô 1.300 tấn. Mục tiêu dự án đang kết hợp triển khai với Vĩnh Hiệp là hỗ trợ kết cấu hạ tầng vùng nguyên liệu cà phê chất lượng cao, tăng cường liên kết chuỗi giá trị giữa Doanh nghiệp và HTX, nâng cao thu nhập cho người sản xuất và cộng đồng trong vùng dự án.
 
Qua dự án, chúng ta có thể tin tưởng rằng Cà phê chất lượng cao Gia Lai nói riêng và cà phê cả nước nói chung sẽ ngày càng gia tăng về chất lượng và giá trị, vươn ra thế giới mạnh mẽ và khẳng định vị thế của hạt cà phê Việt Nam.