Công ty TNHH Vĩnh Hiệp tổ chức lễ nhận phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Diện

Thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, nhằm tri ân đến những người Mẹ Việt Nam Anh hùng, ngày 19/04/2021, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp đã tổ chức lễ Nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Diện tại phường Thắng Lợi, Tp. Pleiku. Đây là một hoạt động thể hiện tình cảm biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh thầm lặng, cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của các mẹ; thể hiện tình cảm, trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp đối với hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, là những hành động đẹp, mang tính nhân văn sâu sắc, đồng thời phần nào làm vơi bớt những mất mát, đau thương, góp phần động viên các mẹ sống vui, sống khỏe

Đây là một hoạt động thể hiện tình cảm biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh thầm lặng, cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của các mẹ; thể hiện tình cảm, trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp đối với hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, là những hành động đẹp, mang tính nhân văn sâu sắc, đồng thời phần nào làm vơi bớt những mất mát, đau thương, góp phần động viên các mẹ sống vui, sống khỏe