Công ty TNHH Vĩnh Hiệp và các đối tác hướng tới sự phát triển bền vững của ngành cà phê

Công ty TNHH Vĩnh Hiệp – một doanh nghiệp luôn cam kết và truyền cảm hứng trong việc phản đối sử dụng lao động trẻ em. Với dự án “Nâng Cao Nhận Thức Nhằm Hạn Chế Sử Dụng Lao Động Trẻ Em Trong Ngành Hàng Cà Phê Tại Việt Nam”, Vĩnh Hiệp đã triển khai với sự hợp tác và tài trợ từ các đối tác RVO, JDE, Lavazza, Rainforest Alliance, Simexco và TMT Consulting để tổ chức hoạt động hỗ trợ cây giống trồng xen cho các nông hộ trồng cà phê tại các xã ở Đắk Lắk từ ngày 7-8 tháng 7 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Hoạt động này không chỉ giúp đa dạng hóa cây trồng và tăng thu nhập cho người nông dân mà còn góp phần quan trọng vào bảo vệ môi trường và giảm thiểu sử dụng lao động trẻ em trong ngành cà phê. Vĩnh Hiệp tự hào về những thành tựu đã đạt được và tin rằng dự án sẽ mang lại những giá trị bền vững cho cộng đồng và môi trường.

Cảm ơn sự hợp tác, đóng góp, và hỗ trợ từ các đối tác cùng Vĩnh Hiệp hướng đến một tương lai bền vững và tốt đẹp hơn.