ROBUSTA GRADE 1 S16 STANDARD

 

  • Black & Broken: 2%max
  • FM: 0.5%max
  • Moisture: 12.5%max
  • Scr.16: 90%min

Mổ tả sản phẩm

  • Loại: Robusta
  • Kích thước: 16
Liên hệ ngay

YÊU CẦU TƯ VẤN