[21/04/2012] Vinh Hiep Co., Ltd is among the businesses to receive interest subsidy program for purchasing the temporary stored coffee

Ngày 21-4-2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ra quyết định số 1017/QĐ-BNN-CB về việc chỉ định các doanh nghiệp mua tạm trữ cà phê niên vụ 2009-2010

Xem tiếp...

Certification for the Completion of UTZ Implementation Program

Hiện nay công ty thực hiện được 500 ha cà phê tương đương 1500 tấn thuộc cà phê bền vững (UTZ certified) thuộc 4 xã huyện Chư Prông, hoàn thành tháng 9/2010 và tiếp tục triển khai tới 2020 phải hoàn thành thêm 50000 ha của các xã thuộc địa bàn tỉnh Gia Lai.

Xem tiếp...

The Subsidized Investment's Signing Ceremony for Chuprong's Substantial Production Program between Vinh Hiep Co., Ltd and UTZ certified Chuprong's Coffee Production Corporation

Liên minh sản xuất cà phê bền vững Chưprông nhằm tăng cường thế mạnh của các hộ nông dân trồng cà phê thông qua liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp tạo vùng nguyên liệu cà phê ổn định

Xem tiếp...